Historie

Kjøbmandsgaarden et historisk hotell

Store Elvegate 57 idag Kjøbmandsgaarden Hotel.

Huset ble bygget i 1836 av Tønnes Reymert fra Kristiansand. Han fikk handelsborgerskap i Mandal og bygde derfor denne Kjøbmandsgaarden. Han var aktiv i byens liv og virke,og ble valgt til borgerrepresentant i det siste valget dette var aktuelt. Men valget ble underkjent av magistraten i Kristiansand fordi Tønnes Reymert ikke var blandtde personene magistraten selv hadde foreslått.Wathne overtok huset i slutten av 1840-årene og bygde i 1850 ei barkebu ned mot elva. Denne bua”den røde” ble etterhvert flyttet til omårdet ved rutebilstasjonen rett over gaten og nylig til Klevenda det skulle bygges nytt kjøpesenter på plassen den stod på.I 1903 ble huset overtatt av Theodor Gabrielsen. Her ble det drevet isenkram-forretning frem til slutten av 1980-tallet.Og i 1990 åpnet Norges fineste vandrehjem i huset.Etter en ombygging til hotellstandard i 1998/99 ble virksomheten døpt om til Kjøbmandsgaarden Hotel.I restaurant og møtelokaler finner du utstilt et utvalg av en ”landhandlers” varesortiment på 1950-60-tallet.

En folketelling fra år 1900 hadde følgende opplysninger om beboerne i huset.Det bodde totalt 15 personer på huset: 2 voksne, 10 barn, 1 kokkepige og 2 tjenestepiger.10 år etter var det 13 stk hjemmehørende på samme adresse.